ISO Certificeringen

ISO 9001

 

De ISO 9001 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie.

 

Als ondernemer wordt je geconfronteerd met de (vele) eisen die een opdrachtgever van je verlangt. Hoe hieraan invulling geven? Om de opdrachtgever zekerheid te geven over de wijze waarop een opdracht tot stand komt, geproduceerd en afgeleverd (eventueel met service) wordt kan dit d.m.v. een kwaliteitszorgsysteem aantoonbaar worden gemaakt.

 

Vanaf de totstandkoming tot en met de aflevering en service wordt in een kwaliteitssysteem vastgelegd op welke wijze wij de toezeggingen aan de klant ook daadwerkelijk na komen. 


ISO 14001

 

In Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is één van de belangrijkste onderwerpen ‘zorg voor Milieu’. Om het onderwerp milieu handvatten te geven is een aantal certificeringen uitgebracht zoals het milieuzorgsysteem ISO 14001


ISO 14001 Milieuzorgsysteem

 

ISO 14001 wordt wereldwijd toegepast om milieumanagementsystemen op te zetten en te certificeren.

In toenemende mate vragen opdrachtgevers aan leveranciers, met name bij aanbestedingen, hoe zij omgaan met het aspect ‘milieu’. In sommige gevallen wordt zelfs specifiek gevraagd of een leverancier beschikt over ISO 14001, een norm die betrekking heeft op milieumanagementsystemen.