Algemene Voorwaarden

1: Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) regelen alle contracten, leveringen en andere services die zijn overeengekomen tussen de klant en Rick Moorman House of Men.
2. Door het plaatsen van een order stemt de klant ermee in gebonden te zijn aan de algemene voorwaarden.
3. Tenzij Rick Moorman House of Men schriftelijk anders heeft aangegeven aan de klant, worden de algemene voorwaarden van de klant niet geaccepteerd.
4. Rick Moorman House of Men behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken wijzigingen door te voeren in een willekeurig deel van de website. Vanuit zijn beleid ten behoeve van het updaten en verbeteren van de website, kan Rick Moorman House of Men deze Voorwaarden willen wijzigen.

2: Een contract afsluiten
1. Een contract komt pas tot stand wanneer de betaling succesvol is voltooid. Rick Moorman House of Men heeft het recht een levering te weigeren of deze te onderwerpen aan speciale voorwaarden, met opgaaf van redenen. Indien Rick Moorman House of Men niet in staat is het permanente of tijdelijke adres van de klant duidelijk vast te stellen, kan een bestelling niet worden geaccepteerd. Rick Moorman House of Men bevestigt de order van de klant per e-mail.
2. Orderverwerkingen die om welke reden dan ook technisch of anderszins zijn onderbroken voordat de betalingsinstructies zijn voltooid, zijn onvolledig, zelfs wanneer de klant een orderbevestiging heeft ontvangen. Een dergelijke order wordt daarom in principe niet geleverd. Rick Moorman House of Men zal echter proberen contact op te nemen met de klant, om de betalingsinstructies te voltooien, zodat de levering kan plaatsvinden.
3. De producten op in de Rick Moorman House of Men Online Store zijn bedoeld voor individuen en mogen niet worden verkocht aan derden.
4. Alleen personen van 18 jaar en ouder met een vast woonadres kunnen een order plaatsen in de Rick Moorman House of Men Online Store.

3: Prijzen en kosten
1. De contractprijs is de huidige prijs op het moment waarop een order wordt geplaatst in de Rick Moorman House of Men Online Store. De prijzen van artikelen worden vermeld inclusief BTW.
2. De prijzen die zijn vermeld in de Rick Moorman House of Men Webstore zijn exclusief leverings- en administratiekosten.
3. Rick Moorman House of Men is niet gebonden aan de voorwaarden van zijn offerte indien sprake is van een druk-, zet- of programmeerfout op de website.

4: Uitvoering van orders
1. Rick Moorman House of Men zal de orders van artikelen met de grootst mogelijke zorg verwerken.
2. Artikelen worden afgeleverd op het adres dat de klant heeft opgegeven aan Rick Moorman House of Men.
3. Rick Moorman House of Men zal geaccepteerde orders zo snel mogelijk verzenden in de volgorde waarin deze zijn ontvangen.
4. De aflevertermijn die op de Rick Moorman House of Men Online Store staat vermeld is slechts approximatief, en er geldt geen recht op vergoeding indien de feitelijke aflevering langer duurt.

5: Douane, heffingen en belastingen
1. De klant is er verantwoordelijk voor te zorgen dat het product wettig kan worden geïmporteerd in het land van bestemming. Wanneer wordt besteld bij Rick Moorman House of Men, is de ontvanger de geregistreerde importeur die aan de wetten en voorschriften van het land van bestemming moet voldoen. Het land van bestemming kan worden onderworpen aan importbelastingen, douanerechten en heffingen voor orders die worden verzonden naar landen buiten de Europese Unie. De ontvanger van een internationale zending kan worden onderworpen aan dergelijke importbelastingen, douanerechten en heffingen, die worden geheven zodra een zending het land van bestemming bereikt. Aanvullende kosten voor in- en uitklaring worden gedragen door de ontvanger; Rick Moorman House of Men heeft geen controle over deze kosten en kan niet voorspellen hoeveel deze zullen bedragen.
2. Om te voorkomen dat de klant wordt geconfronteerd met onverwachte kosten, adviseert Rick Moorman House of Men de klant contact op te nemen met het plaatselijke douanekantoor en te informeren naar de huidige kosten, alvorens een bestelling te plaatsen.

6: Recht om artikelen terug te sturen
1. De klant heeft het recht een artikel (parfums en ondergoed uitgezonderd) zonder opgaaf van redenen binnen viertien (14) dagen na aflevering terug te sturen naar Rick Moorman House of Men. Dit recht geldt ook voor artikelen die zijn afgeprijsd. Dit heeft tot gevolg dat de aankoop van dat artikel wordt geannuleerd en dat de klant het bedrag dat hij Rick Moorman House of Men reeds betaald heeft voor dat artikelen, terugkrijgt. Wij wijzen de klant erop dat Rick Moorman House of Men de verzendkosten voor de geretourneerde artikelen niet vergoed.
2. De klant kan een artikel ook terugbrengen of ruilen in een store (Rick Moorman House of men Gelderlandplein 135 Amsterdam). Het is niet mogelijk om een contante vergoeding te krijgen voor artikelen die naar de store worden teruggebracht. Na ontvangst en controle van de artikelen door Rick Moorman House of Men wordt het te vergoeden bedrag binnen 14 dagen op de rekening of credit card van de klant teruggestort.
3. Artikelen die na de genoemde 14-daagse periode worden teruggestuurd naar Rick Moorman House of Men, worden niet vergoed.
4. Artikelen moeten worden teruggestuurd voorzien van alle labels.
5. Artikelen die worden geretourneerd moeten zich in de staat bevinden die in het algemeen geaccepteerd wordt ter goedkeuring van de artikelen voor normaal gebruik, zoals het passen van artikelen in conventionele winkels. Als een klant een dergelijk recht om een artikel te retourneren wil uitoefenen, moet het artikel naar Rick Moorman House of Men worden geretourneerd samen met alles wat oorspronkelijk met het artikel werd meegeleverd, in de originele staat en verpakking.
6. Rick Moorman House of Men heeft het recht een geretourneerd artikel te weigeren of om dit naar de klant terug te sturen als het artikel gebruikt lijkt, niet is voorzien van de originele labels, of schade vertoont die is veroorzaakt door de klant, of als de klant zich niet heeft gehouden aan de instructies voor het retourneren van het artikel, zoals die zijn gegeven door Rick Moorman House of Men.

7: Foutieve aflevering
Indien Rick Moorman House of Men een artikel aflevert dat niet overeenstemt met het artikel dat besteld is, of als het artikel beschadigd is of gebreken vertoont, dient de klant dit zo snel mogelijk per e-mail aan Rick Moorman House of Men te laten weten. Rick Moorman House of Men zal de aankoopprijs plus eventuele afleverkosten vergoeden.

8: Overmacht
1. Rick Moorman House of Men is niet verantwoordelijk tegenover de klant en pleegt geen contractbreuk door een vertraging in de uitvoering of verzuim van de nakoming van een van zijn verplichtingen met betrekking tot artikelen voortkomend uit een oorzaak die buiten de redelijke controle van Rick Moorman House of Men valt.
2. Indien Rick Moorman House of Men niet in staat is zijn verplichtingen uit hoofde van het contract uit te voeren vanwege een oorzaak die buiten zijn redelijke controle valt, zal Rick Moorman House of Men de klant zo snel als praktisch mogelijk is schriftelijk van dit feit op de hoogte stellen nadat dit is ontdekt.
3. Als het onvermogen om zijn verplichtingen uit hoofde van het contract na te komen vanwege een oorzaak die buiten de redelijke controle van Rick Moorman House of Men valt, twee maanden nadat de klant een bericht ontvangt aanhoudt, dan kan de klant of Rick Moorman House of Men het contract schriftelijk opzeggen zonder aansprakelijk te zijn tegenover de ander.

9: Klachten
1. Als een klant een artikel wil ruilen of retourneren, moet hij de instructies opvolgen die op zijn vermeld op de pagina Retourbeleid van deze website.
2. Andere vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot een order, betaling of levering, moeten schriftelijk naar het volgende e-mailadres worden gestuurd: info@rickmoorman.nl
3. In het e-mailbericht moet worden vermeld de naam van de klant, het e-mailadres dat overeenstemt met dat in de administratie van Rick Moorman House of Men, het ordernummer dat in de orderbevestiging staat vermeld en het artikelnummer.
4. Ook kunt u via de site van ODR (Online Dispute Resolution) een beroep doen op alternatieve geschillenbeslechting. U kunt deze site alleen gebruiken als u in de EU woont.

10: Betaling
1. De klant kan met iDeal betalen. Gift vouchers of Fashion Cheque kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld.
2. Alle betalingen moeten in overeenstemming zijn met de instructies die zijn vermeld op de pagina’s van de Rick Moorman House of Men Online Store.

11: Privacy
1. Door een order te plaatsen, verleent de klant Rick Moorman House of Men het recht om waar nodig zijn persoonsgegevens te gebruiken. Deze gegevens worden alleen bewaard voor zover dit nodig is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens worden verkregen en verwerkt door Rick Moorman House of Men, dat wil zeggen de uitvoering van het contract, voor marketingdoeleinden en voor het handhaven van het contact met de klant.
2. De volledige tekst van het privacybeleid van Rick Moorman House of Men vindt u op de pagina Privacybeleid van deze website.

12: Afwijkingen
Rick Moorman House of Men kan niet garanderen dat de kleuren van de artikelen precies hetzelfde zijn als de kleuren die op het computerscherm van de klant te zien zijn. Dit kan worden veroorzaakt door de beeldscherminstellingen op de computer van de klant.

13: Bedrijfsinformatie
Moorman Mannen Mode BV is telefonisch te bereiken op nummer 020-644 11 62 of per e-mail op info@rickmoorman.nl

Hoofdkantoor:
Gelderlandplein 135
1082 LV
Amsterdam

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33302099
BTW-number: NL 803883663B01