In de media | Rick Moorman in de uitzending van Paul van Liempt

Afgelopen week was Rick Moorman op bezoek bij Paul van Liempt in het programma Voor de Ommekeer. Voor de Ommekeer is een platform dat mensen uit verschillende disciplines en maatschappelijke sferen bij elkaar brengt om na te denken over de grote veranderingen van deze tijd. Dit keer praten zij over de gevolgen van de coronamaatregelen op de economie en het bedrijfsleven.

 Gezondheid van onze bevolking staat voorop

Rick Moorman schetst dat met alle maatregelen die zijn getroffen omtrent het coronavirus de gezondheid van de bevolking voorop staat. Dit is zeer begrijpelijk, wij vinden dat allemaal belangrijk. “Maar als we doorgaan zoals het nu gaat, wordt het gezondheidsprobleem alleen maar groter”. De huidige situatie leidt tot stress en onzekerheid bij ondernemers, en daardoor ook bij personeel. Dit leidt tot stress, depressie en frustratie, en daarmee voor gezondheidsproblematiek op langere termijn, zo stelt hij. “Daar is echt te weinig aandacht voor.” 

 

Huidige maatregelen gericht op de korte termijn

Veel van de maatregelen die nu worden genomen zijn volgens Rick enkel gericht op de korte termijn. Uitstel van het betalen van btw, loonbelasting of extra kredieten bij de bank zullen uiteindelijk toch gewoon moeten worden opgehoest. “Dat betekent dat ik nu wel overeind kan blijven, maar over drie, vier, vijf maanden ligt er een berg schuld.” Ondernemers kunnen nog zo flexibel zijn, maar als er geen perspectief is dan is er niets mogelijk. 

 

Kijk ook naar het grotere plaatje

Wat zou er dan wel moeten gebeuren, vanuit de overheid? “Je moet de ondernemer een stip geven. [..] Zeg als overheid bijvoorbeeld: een directe liquiditeitsinjectie is dat de uitgestelde btw en loonbelasting niet geïnd gaat worden.” Dat kost gigantisch veel geld, maar op termijn zijn de kosten voor de gezondheidszorg ook enorm als er niets gebeurt. Rick geeft aan dat we te veel micro aan het kijken zijn – naar verhalen uit ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Zonder al het menselijk leed te bagatelliseren pleit hij ervoor om ook naar het grotere plaatje te kijken, de gezondheid op de langere termijn. 

 

Retail in de toekomst

Hoe de retail er in de toekomst gaat uitzien? Hier heeft hij heeft geen kant en klaar antwoord: de toekomst is onzeker. Wat in ieder geval niet helpt is spreken over de normaliteit van een anderhalvemetersamenleving. "Ik denk dat de insteek moet zijn: dit is niet normaal. Dus ga het niet bestempelen als het nieuwe normaal.” Tegelijkertijd heeft hij wel degelijk een visie voor de ondernemers van morgen. “Eigenlijk is het mooiste van deze hele crisis dat niemand het weet. [..] Maar laten we er wel van leren en ervoor gaan. En: neem beslissingen, alsjeblieft!”