Brands | Solferino steunt het Rode Kruis

De collectie van Solferino is gewijd aan de geschiedenis van de Slag bij Solferino. In de collectie zijn details verwerkt van de militaire kleding van destijds. Wij doneren 10% van de opbrengst van deze collectie aan het Rode Kruis. 

 


Slag bij Solferino

Solferino is niet zomaar een dorpje op het prachtige Italiaanse platteland aar heeft ook een indrukwekkende geschiedenis Het laat nog steeds zijn sporen na in de vorm van het Rode Kruis. Henri Dunant maakte de Slag bij Solferino mee op 24 juni 1859, een van de bloedigste veldslagen in de geschiedenis van Solferino. Deze strijd duurde meer dan 9 uur en had meer dan 5.500 doden, 25.000 gewonden en 11.000 vermisten of gevangen personen tot resultaat. Van de Slag bij Solferino wordt gezegd dat het een beslissende strijd is geweest in de Tweede Onafhankelijkheidsoorlog en dus een cruciale stap was voor het Italiaanse Risorigmento (de eenwording van Italië).


Henri Dunant

Tijdens de strijd werden gewonde of stervende soldaten genadeloos op de bajonet geschoten of gespietst De Zwitserse zakenman Henry Dunant reisde door en kwam regelrecht in deze strijd terecht. Dunant kon het niet verdragen de gewonde soldaten aan het lot over te laten. Hij riep zoveel mogelijk mensen, vooral vrouwen, uit de naburige dorpen om voor de gewonden te zorgen. 

 

Thuis kon Henri Dunant de Slag bij Solferino niet loslaten. Hij schreef er een boek over. Naast een rapport over deze oorlog, Riep hij de internationale gemeenschap op om een vrijwilligersorganisatie op te zetten die noodhulp kon bieden.

 

Dit legde de basis voor wat nu het Rode Kruis is. Het Rode Kruis is ontstaan net ten westen van Castiglione deel Stiviere, hier vindt u ook het Rode Kruis Museum. Na het bloedbad, werd de naam Solferino ook toegewezen aan de paarsrode kleur, deze kleur vindt u terug in de labels van Solferino.


Het Rode Kruis

Sinds de oprichting meer dan een eeuw geleden heeft het Rode Kruis bescherming en hulp geboden aan mensen in nood. Tegenwoordig wordt de mens beschermd door wetten en vindt het levensonderhoud dichtbij plaats. Maar er zijn ook situaties, zoals gewapende conflicten of natuurrampen, wanneer de samenleving uit balans raakt, wetten worden geschonden, de natuurlijke omgeving van de mens wordt veranderd in chaos en de veiligheid, gezondheid en de kans op overleving worden bedreigd. In deze tijden streeft het Rode Kruis ernaar om slachtoffers te helpen en te beschermen. 

 


Meer weten over de Solferino collectie en de samenwerking met het Rode Kruis? Kom gerust langs in onze winkel en neem ook even een kijkje op www.solferinomoda.com