Column | Loyaliteit van de echte Sparta-supporter

"Rood-Wit is onze glorie

Rood-Wit zit ons in ’t bloed

Bij neerlaag of victorie

In voor- of tegenspoed

Rood-Wit gaat nooit verloren

En jaren nog hierna

Zullen wij laten horen

S-P… A-R… T-A…!

Deez’vlag zij is ons heilig

Reeds tal van jaren lang

Bij Rood-Wit zijn wij veilig

Zijn wij voor niemand bang

Wij zweren bij die kleuren

En zingen hoe ’t ook ga

Bij wat ook moog’ gebeuren

S-P… A-R… T-A…!"

 

Wat een drama zondag 16 Mei jl. er is al meer dan genoeg over gezegd en geschreven Van platte gebeurtenis beschrijvingen tot prachtige emotionele bloemlezingen over de laatste minuten beter bekend als de emotionele onvoorstelbare achtbaan. Penalty tegen – 1-0 – 1-1- degradatie.

 

Veel is er gezegd over de trainer en de trainerwissel, over het gevoerde beleid, over de financiën en vooral veel over, wat nu!

 

De meest vindingrijkste uitspraak die ik ergens las, luidde:

 

“Als er geen zonneschijn is dan wordt gras ,(de) Mos.”

 

Maar goed dat is allemaal achteraf gepraat en helaas niet meer onomkeerbaar. Veel belangrijker is de vraag: “Hoe nu verder“ Voor ons supporters is er volgens mij maar een juiste weg en dat is de weg van Loyaliteit.

 

Ik begrijp dat dit vooral een lastig is, immers we hebben allemaal een mening, hoe het had gemoeten en vooral hoe het moet gaan. Maar ik help u uit de droom, dat is niet aan ons. Wij hebben maar een taak en dat is met name Loyaal of nog sterker trouw zijn. Trouw aan de club, aan het Management maar vooral aan jezelf! Volgens Wikipedia is daarvoor de volgende omschrijving van toepassing;

 

"Trouw of loyaliteit is een morele verbondenheid, vasthoudendheid, of het zich houden aan een verbintenis, band, of verplichting. Waar deze verplichting niet wordt nageleefd, waar trouw wordt geschonden en wantrouwen intreedt, kan sprake zijn van verraad.

 

Aangenomen kan worden, dat trouw aanvankelijk groeide uit gevoelens van identificatie met verwanten en vrienden. Trouw ontstaat op de meest natuurlijke wijze in kleine groepen of stammen waar het perspectief van uitgestoten worden door de groep gelijk lijkt te staan aan de meest drastische, ondenkbare afwijzing ofwel verbanning.

 

Loyaliteit tussen personen onderling is vaak wederzijds, maar trouw kan ook zelf opgelegd zijn aan een afwezig idool of aan een gedachtegoed.

 

Plato zei dat alleen een mens die ‘correct’ handelt, trouw kan zijn, en dat trouw een essentiële deugd is."

 

En vooral dat laatste is essentieel, ik zal de zin nogmaals herhalen maar dan in mijn eigen woorden:

 

"Trouw aan een gedachtegoed is een essentiële deugd."

 

 

Ons gedachte goed is vastgelegd in de Sparta Marsch, een traditie die we bij elke thuis wedstrijd massaal aanheffen als onze helden de groene grasmat betreden . Een uiting van verbondenheid van trouw en loyaliteit en een uiting die ons raakt tot in het diepste van ons hart en juist daaruit dienen wij onze kracht tot wederopstanding te putten.

 

Wie het Sparta lied nu nog eens goed naleest kan niet anders dan dezelfde conclusie trekken als ik.

 

Ben je een echte supporter, ben je een echte Spartaan, dan ben je trouw en loyaal aan je club, in voor en tegenspoed.

 

Ik zie u toch ook weer volgend seizoen!

 

Rick Moorman